Blagoslov velikonočnih jedil

Na veliko soboto blagoslavljamo velikonočna jedila, ki so tudi podoba Jezusove zadnje večerje in svete maše – Jezusove daritve in gostije, h kateri smo vsi povabljeni. Ker letos ne boste mogli priti k žegnu v cerkev, doma molite nad jedili takole:

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.