Družinska prijavnica za vpis v 1. razred

Starši, ki vpisujete otroka v prvi razred verouka, k vpisu prinesite družinsko knjižico. Če je nimate, je za otroka, ki ni bil krščen v naši župniji, treba prinesti otrokov krstni list. Dobite ga v župniji otrokovega krsta. Poleg tega vas prosimo, da s seboj prinesete tudi izpolnjeno to prijavnico:

druzinska-prijavnica-vpis-v-1-razred