Nedelja Svetega pisma 2019

27. januarja 2019 bomo v Cerkvi na Slovenskem že tridesetič obhajali nedeljo Svetega pisma. Geslo letošnje nedelje Na poti z Besedo je vzeto iz evangeljske pripovedi o emavških učencih. Božja beseda nas po Svetem pismu spremlja v naših vsakdanjih situacijah. Besede ni mogoče spoznati samo preko razpravljan in pogovorov, temveč je potrebno sprejeti vabilo in stopiti z njo na pot konkretnega vsakdanjega življenja.

V letošnjem letu želimo posebno pozornost posvetiti bralcem Božje besede v bogoslužju. Ti so še posebej poklicani in izbrani, da na tak način posredujejo Božjo besedo, da se bo lahko dotaknila src poslušalcev, tudi mladih, in bodo mogli v njej prepoznati Božji nagovor zase in za Cerkev danes.

V naši škofiji bo na nedeljo Svetega pisma, 27.1., ob 15. uri v kapeli Baragovega zavoda v Šmihelu kratko besedno bogoslužje in nato predavanje g. Janka Pirca z nekaj spodbudami za osebno in bogoslužno branje Svetega pisma. Vabljeni prav vsi, še posebej pa bogoslužni bralci Božje besede!

Praznovanje svetopisemske nedelje se je v Sloveniji začelo že leta 1990 na pobudo katoliških biblicistov, pripravilo pa ga je Slovensko biblično gibanje, ki se je lani preoblikovalo v Zavod Biblično gibanje.