Oratorijski izlet

V petek, 13. julija, smo se z dvema avtobusoma odpravili na oratorijski izlet. Zjutraj je nenapovedano močno deževalo in razmočilo 6-kilometrsko pešpot, ki smo jo želeli prehoditi od Male vasi, kjer je bil Baraga 28. junija 1797 rojen, do Dobrniča, kjer je bil še istega dne krščen. Namesto pohoda smo zato obiskali Trebnje. Tu je Baraga preživljal svoje otroštvo. Trebanjski g. župnik Jože Pibernik nam je kratko predstavil Baragovo življenje in svoj obisk Baragovih misijonov v ZDA. Nato smo poromali na Zaplaz, kjer je Marijina romarska cerkev. Naša zadnja postaja pa je bil Dobrnič, kjer nam je g. župnik Miloš Košir pokazal cerkev, ki je zelo podobna naši v Vavti vasi. Po kosilu v dvorani gasilskega doma smo se vrnili domov.

Na Zaplazu smo med čakanjem na enega od avtobusov zapeli himno:

“Na misijon ga je poslal Gospod”

 

V Dobrniču