Oznanila na zahvalno nedeljo, 8. 11. 2020

8. novembra je zahvalna nedelja, ko se Bogu zahvaljujemo za vse dobro, kar smo prejeli ali mogli sami storiti.
Priložnost za prejem sv. obhajila bo v soboto v župnijski cerkvi  ob 17h, v nedeljo pa od 7.30 do 8h in od 10h do 10.30. V cerkvi je naenkrat lahko največ šest ljudi.
Prenos sv. maše iz župnijske cerkve lahko spremljate v soboto ob 18h, v nedeljo pa ob 11h na povezavi
https://www.facebook.com/vavtavas

V prihodnjem tednu bo v župnijski cerkvi v Vavti vasi od ponedeljka do petka priložnost za prejem sv. obhajila ob 18h, ob 19h pa lahko spremljate prenos sv. maše. Pri mašah bomo molili tudi za rajne, ki ste jih priporočili v molitev.

V ponedeljek bo Župnijska karitas delila hrano. Pri prevzemanju hrane moramo paziti na preventivne ukrepe, zato naj upravičenci počakajo v avtu na navodila redarjev in iz avta izstopijo šele, ko pridejo na vrsto.
Prihodnjo nedeljo je svetovni dan ubogih in začetek tedna zaporov.
Ta teden nadaljujemo z veroukom na daljavo, zato starše in otroke prosimo za sodelovanje s katehisti.