Velika noč 2022

Na veliki četrtek je spomin na Jezusovo zadnjo večerjo, ko je Jezus ustanovil zakrament sv. evharistije, zato k večerni maši ob 19. uri posebej vabljeni naši prvoobhajanci, starši in drugi družinski člani.

Na veliki petek je spomin Kristusovega trpljenja in smrti na križu. Ob 15. uri, ko je Jezus umiral na križu, bomo v župnijski cerkvi molili križev pot, ob 19. uri pa bodo obredi velikega petka. Na veliki petek je strogi post, ko ne jemo mesa in se samo enkrat najemo do sitega. Nabirka velikega petka je namenjena za Cerkev v Sveti deželi.

Na veliko soboto bo ob 7. uri zjutraj blagoslov ognja, ki ga bodo po vseh domovih raznosili naši birmanci, ministranti in mladi. Denarni darovi, ki jih bodo ob tem zbrali, bodo namenjeni pokritju stroškov organizacije poletnega oratorija, ostalo, kar prejmejo otroci – predvsem sadje in sladkarije, pa je namenjeno njim samim.

Velika sobota je dan celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil položen na veliki petek. Preko dneva bo velikonočni žegen jedil po razporedu:
8.30 Drganja sela
11h, 14h, 15h, 16h Vavta vas
17h Straža

Velikonočno praznovanje Kristusovega vstajenja začnemo na veliko soboto zvečer ob 20. uri s slovesnim bogoslužjem, ki mu pravimo velikonočna vigilija. S seboj prinesite svečke, ki jih bomo prižgali ob velikonočni sveči. Na velikonočno nedeljo zjutraj bo ob 6.30 vstajenjska procesija skozi Vavto vas.