ZBRANI DAROVI ZA OGENJ 2016

Rumanja vas: 241,14 evra
Luka Palčič, Matej Sabljak, Aljaž Potisek

Vavta vas – 1. skupina (Rožmarinova ulica in hiše ob glavni cesti): 102,80 evra
Tija Kristan, Sara Burgar, Jana Kregar

Vavta vas – 2. skupina: 103,46 evra
Livia Plut, Brina Kren

Volavče: 80,00 evra
Urška Šiška, Maša Košmerl

Potok – stari del vasi: 57,00 evra
Klara Gerbajs, Tjaša Bračič, Ajda Novak

Potok – novi del vasi: 101,72 evra
Mai Kuhelj, Nejc Pirc

Hruševec in Sela: 190,00 evra
Gregor Plavec, Žan Štrumbelj

Prapreče in Dolnje Mraševo: 139,10 evra
Neja Turk, Živa in Žana Merslavič

Straža – bloki Pod vinogradi: 122,35 evra
Jan Bukovec, Dario Sivonjić

Straža – Gradiška ulica in Ob Krki: 183,20 evra
Tadej Petrič, Žiga Papež

Straža – Pod vinogradi in Stara cesta: 114,80 evra
Alja Hrovat, Hana Gliha, Lea Debevec

Straža – Kregarjev hrib in pod njim: 233,00 evra
Jaša Tavčar, Matevž Krštinc

Jurka vas: 103,30 evra
Kaja Počervina, Nejc Hönigman

Priprava ognja:
Jure Pirh, Stane Zupančič

SKUPAJ ZBRANIH DAROV ZA ORATORIJ: 1.771,87 evra