KATEHETSKO PISMO VEROUČENCEM IN NJIHOVIM STARŠEM

   Poleg izobrazbe moramo dati otrokom tudi dobro vzgojo in jih opremiti z jasnimi stališči do vrednot. Treba je, da stojimo otrokom vsak dan ob strani in se z njimi pogovarjamo.
  
Ko iščemo vero, se ne zanašajmo samo na verouk, saj je vendar jasno, da verouk brez verske vzgoje v družini ne more otroka vzgojiti v kristjana. Potrudimo se, da bomo otrokom posvečali dovolj časa in dovolj ljubezni in tako gradili temelj, ki ga bodo lahko dograjevali učitelji, vzgojitelji in kateheti. Otroku boste najbolj pomagali k rasti v veri, če boste skupaj z njim obiskovali nedeljsko sveto mašo in v družini gojili skupno večerno molitev.
  
Naj bo pot vaših otrok skozi vrata šolskih in veroučnih učilnic blagoslovljena in naj jih spremlja tudi naša molitev.

VPIS K VEROUKU
  
V ponedeljek, 6. septembra, začenjamo novo veroučno leto. Otroci se bodo prvi teden vpisali v veroučno šolo in prišli k sv. maši na praznik rojstva device Marije, v sredo, 8. septembra, ob 19.00.

VPIS V VEROUČNO ŠOLO BO POTEKAL
 v torek, 7. septembra
, od 11. do 18. ure za otroke od 5. do 9. r.
 v četrtek, 9. septembra
, od 13. do 18. ure za otroke od 1. do 4. r.
 v petek, 10. septembra, od 12. do 15. ure za zamudnike

   Skupaj z otrokom k vpisu pride tudi eden od staršev.
  
Veroučenci prinesite k vpisu podpisano veroučno spričevalo in izpolnjeno veroučno prijavnico (velja samo za prvi razred!), ki jo dobite v župnijski cerkvi ali v župnišču pred vpisom. Ob vpisu otroka v 1. razred prinesete starši s seboj tudi družinsko knjižico ali krstni list (če je bil otrok krščen v drugi župniji).

VABILO K MINISTRANTSKI SKUPINI IN VOKALNI SKUPINI ŽAREK
  
Fantje in dekleta, ki želite ministrirati in ste vsaj v tretjem razredu veroučne šole, se pridružite ministrantski skupini.
   V življenje bomo priklicali tudi Mladinsko vokalno skupino Žarek. Vsak član župnije ima pravico in dolžnost po svojih močeh sodelovati v življenju župnije. Ministrantska skupina in mladinski pevski zbor sta za župnijo zelo pomembna. Dragi starši, spodbudite svoje otroke k ministriranju in petju.

PREDVIDENI TERMINI VEROUKA
1. razred:   četrtek ob 16.45           s. Pia
2. razred:   četrtek ob 15.30           s. Pia
3. razred:   četrtek ob 14.15           s. Pia
4. razred:   torek ob 13.00              g. župnik
5. razred:   pon. ob 14.00    katehistinja Renata
6. razred:   pon. ob 15.00    katehistinja Renata
7. razred:   pon. ob 16.00    katehistinja Renata
8. razred:   torek ob 15.00              g. župnik
9. razred:   torek ob 16.00              g. župnik

              

Celotno pismo si lahko priklikate tukaj
katehetsko-pismo-2010_11.doc