Župnija

 

ŽUPNIJA VAVTA VAS
Vavta vas 48
8351 Straža

e-pošta: zupnija.vavta.vas@rkc.si
telefon: 051 334 895
iz tujine / from abroad: + 386 51 334 895

 

SVETE MAŠE v župnijski cerkvi so:
– ob nedeljah ob 7.30 in ob 10. uri
(julija in avgusta samo ob 8.30)
– ob sobotah med šolskim letom v župnijski cerkvi ob 18. uri (pozimi ob 17. uri) in izmenjaje
na eni od podružnic ob 19. uri (pozimi ob 18. uri)
– ob delavnikih (in ob sobotah julija in avgusta)
ob 19. uri (pozimi ob 18. uri) razen srede,
ko je maša običajno ob 7.30

SVETE MAŠE v podružničnih cerkvah so
(razen julija in avgusta)
ob sobotah ob 19. uri (pozimi ob 18. uri) izmenjaje:

– pri sv. Tomažu v Straži
– pri Mariji Vnebovzeti na Drganjih selih

Kdaj so sv. maše, lahko za vsak dan preverite v župnijskem glasilu, ki vam ga pošiljemo na e-naslov, če nam ga sporočite.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI
Vedno ste dobrodošli, običajno pa župnika dobite doma:
– v ponedeljek med 17. in 18. uro
– v torek med 11. in 12. uro
– v petek med 16. in 17. uro
med veroučnimi počitnicami po večerni sv. maši

MOŽNOST ZA SPOVED
je vsak petek pol ure pred mašo oz. po dogovoru z duhovnikom.

KRSTI
so vsako prvo nedeljo v mesecu med mašo ob 10. uri oz. po dogovoru. Prijava je potrebna vsaj 14 dni pred krstom. Starši novokrščencev pred krstom opravijo dekanijsko pripravo, ki poteka izmenično v Baragovem zavodu v Šmihelu in župnijski cerkvi v Šmarjeti.

POROKO
prijavite vsaj mesec dni prej. S seboj prinesite krstni in samski list ter potrdilo o opravljenem tečaju priprave na zakon. Če mladoporočenca pri obredu želita sodelovanje pevskega zbora, se s pevci dogovorita sama.

DUHOVNA OSKRBA BOLNIH IN OSTARELIH
Če je kdo v družini BOLAN ali OSTAREL in ne more v cerkev, pokličite duhovnika na dom vsaj za božič in veliko noč, ob težki bolezni pa takoj! Župnik obiskuje bolne in ostarele po domovih vsak prvi petek v mesecu.

V bolnišnici Novo mesto pokličite bolniškega duhovnika p. Marka Novaka 041 742 721.

V Domu starejših občanov v Novem mestu pokličite župnika v pokoju g. Janeza Demšarja 031 613 450.

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
je vsak četrtek in petek pol ure pred sveto mašo.