Župnijski pastoralni svet

V skladu s statutom so bile v Župniji Vavta vas v začetku leta 2005 izvedene volitve v Župnijski pastoralni svet (ŽPS), ki skupaj šteje 23 članov. Od tega je bilo 13 članov izvoljenih na neposrednih volitvah, 3 člani so v svetu po službeni dolžnosti, 5 članov predstavlja delujoče skupine v župniji, 2 člana pa sta v svetu po posebnem imenovanju.

Člani ŽPS Vavta vas se sestajajo enkrat mesečno, v primeru posebnih dogodkov pa tudi izredno.

Vsak član ŽPS je aktiven v eni izmed stalno delujočih komisij za področja oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti. Komisije na svojih srečanjih obravnavajo posamezne točke, sklepi pa se kasneje potrdijo tudi na skupni seji ŽPS.

Večkrat v tem mandatu so nastale potrebe za ustanovitev podkomisij, ki delujejo bodisi stalno ali začasno.

Delo ŽPS poteka odgovorno po vnaprej pripravljenem dnevnem redu, odgovorno pa se spremlja tudi pregled izvršenih zastavljenih nalog.