Podružnici

CERKEV SV. TOMAŽA V STRAŽI

Straža

Na straškem hribu že več kot sedem stoletij stoji cerkvica sv. Tomaža z bogato baročno opremo s konca 17. in začetka 18. stoletja. Obrnjena je proti vzhodu, v tlorisu pa se od vzhoda proti zahodu razvrstijo prezbiterij, ladja in zvonik. Cerkev je zgrajena v slogu podeželske cerkvene arhitekture, poleg nje pa je tudi manjše pokopališče. Glavni oltar je tipičen primer splošno razširjenega oltarnega okvirnega tipa z začetka 18. stoletja na Dolenjskem. Znotraj stavbe se nahajajo trije oltarji, glavni, severni stranski in južni stranski, na stenah je razobešen križev pot, ljudsko delo iz prve polovice 19. stoletja. V zvoniku visita dva zvonova. Majhna cerkev slovi po odlični akustiki.
Cerkev

Po podatkih iz kronike vavtovske župnije, kamor spada cerkev od leta 1883, razberemo, da naj bi leta 1851 podrli stari zvonik, pozidali sedanjega in ga pokrili s skodlami, leta 1895 naj bi bil odstranjen lesen poslikan strop v ladji, ki so ga nadomestili z opečnim. Leta 1907 so naredili novo ostrešje na zvoniku, temeljita obnova cerkve pa sega v leto 1926, ko so v notranjosti položili tlak, prebelili stene in obok, prepleskali zlate baročne oltarje, prebelili zunanjost ter zazidali odprte stene lope. Prenovo je cerkev sv. Tomaža doživela tudi leta 1987 in leta 2012. Zvonovi cerkve so od zadnje obnove elektrificirani.

Tomaž

CERKEV SV. MARIJE TOLAŽNICE ŽALOSTNIH NA DRGANJIH SELIH

Predstavitev podružnice

Drganja sela so razloženo naselje sredi gozda ob vznožju in na zahodnem pobočju vinorodnega hriba Ljuben. Tla so kraška, brez vode, njivske površine so slabo rodovitne. Travnikov ni, so le senožeti in pašniki. Pot na Drganja sela pelje skozi gozd iz Vavte vasi.
Drganja sela

Pripadajoča zaselka podružnice sv. Marije – Tolažnice žalostnih – na Drganjih selih sta tudi Ljuben na vzhodu, ter Reber na jugovzhodu.
Pred pokopališčem na Drganjih selih stojijo stare lipe, sredi pokopališča pa Marijina cerkev. Pred zahodno fasado je postavljen zvonik, ki je vključen v bogato stebriščno lopo.

Cerkev

Notranjost cerkve razkriva svojo baročno podobo. Cerkvena ladja je imela prvotno raven strop, kasneje, v obdobju baroka, pa je dobila današnji polkrožni oziroma banjast obok, ki ga krasita dva medaljona, izdelana v štuku. Današnji prezbiterij je bil dodan kasneje, obokan pa je podobno kot ladja. Na temenu ga krasi medaljon iz štuka. Prezbiterij je zaključen nekoliko nenavadno, saj je tristrano posnet.

Glavni oltar, sočasen z arhitekturo prezbiterija, je iz prve polovice 18. stoletja. Napis na hrbtni strani pove, da ga je leta 1819 renoviral Janez Kandutsch iz Ribnice.

Tudi stranska oltarja sta iz 18. stoletja. Križev pot, naslikan na papir in z napisi v bohoričici, je ljudsko delo. Večji zvon je iz leta 1749, manjši pa iz leta 1834.

stranski-oltar1.jpg

stranski-oltar2.jpg

cerkev-je-najlepsa-ko-je-polna.jpgsveti-mihael.jpg

obnovljeni-kor-luster-in-krizev-pot.jpgtabernakel.jpg