Kraj

ČE ČLOVEK POGLEDA S FARNEGA ZVONIKA

Srobotnik, vinogradi pod njim, košenice, njive in hoste v valovih tja proti Ljubnu, Gačam in Gorjancem, na zahodu skrivnostna kulisa Pogorelca in Roga, proti vzhodu odprta ravnina s klicajema na Trški gori in novomeškem Kapitlju – vse pa povezuje srebrno zelena Krka s svojimi jezovi in mostovi. Tako vidijo ta košček Božjega stvarstva pritrkovalci skozi line farnega zvonika, podobno so »nebesa pod Rogom« opisovali tisti, ki domačih krajev po odhodu v širni svet niso mogli pozabiti, na prvem mestu Jože Dular v romanu Krka umira.
Farni zvonik
Cerkev sv. Jakoba v Vavti vasi

Ljudje iz Vavte vasi, Rumanje vasi, Jurke vasi, Straže, Hruševca, Sel, Potoka, Praproč, Mraševega in Drganjih sel se zbirajo v župnijski cerkvi svetega Jakoba sredi Vavte vasi, pa tudi v dveh podružničnih cerkvah – sv. Tomaža med straškimi vinogradi in sv. Marije Tolažnice žalostnih na Drganjih selih.
Drganja sela
Podružnična cerkev sv. Marije Tolažnice žalostnih na Drganjih selih

Tomaž
Podružnična cerkev sv. Tomaža v Straži

Prvi temelji vavtovške cerkve so bili položeni pred več kot pol tisočletja (1462), stavba pa je bila večkrat povečana in prenovljena. Župnija Vavta vas je ena izmed naslednic šmihelske pražupnije, kakor beremo v župnijski kroniki, pa so v tukajšnjo cerkev prvotno prinašali krstit tudi otroke s Sušic, Suhorja, Meniške vasi in drugih krajev današnje topliške župnije. V omenjeni kroniki, grajskih urbarjih in drugih zgodovinskih virih najdemo za Vavto vas zapisanih še vrsto drugih, tudi po nemško zapisanih imen (npr. Walpottendorff – 1436; Waltendorff – 1449; Woltensdorf; Waldersdorff, Bavtovas, Valta vas ipd.), ki nakazujejo, da je imel nekoč v tem kraju svoje prebivališče tudi valpet, tj. glavni nadzornik za tlačane lukenjskega oziroma zaloškega graščaka (Prajtanovo).

Danes je vsa vavtska župnija v okviru občine Straža, potomci nekdanjih tlačanov in poznejši priseljenci pa so večinoma industrijski delavci, obrtniki, uslužbenci, zaposleni v domačem kraju ali v Novem mestu. Ob tem marsikateri tudi kmetuje – če ne drugače, pa vsaj v vinogradu.

Krka živi!