KATEHETSKO PISMO VEROUČENCEM IN NJIHOVIM STARŠEM 2011/2012

DRAGI STARŠI!

   Lepo pozdravljeni v novem veroučnem in pastoralnem letu. Ko vam pišem in se na vas obračam kot vaš župnik in prvi izmed katehetov naše župnije, vam želim izraziti svojo pripravljenost in pripravljenost vseh katehetov in katehistinj našega kraja, da bi skupaj z vami pomagali vašim otrokom korak za korakom zrasti v poštene ljudi, zavzete kristjane in odgovorne državljane.

   Vsako starostno obdobje ima svoje značilnosti. Otrok v predšolski dobi od svojih vzgojiteljev pričakuje predvsem zavetje, varnost in pomoč pri prvih korakih vključevanja v svet izven lastne družine. Prvoobhajanec ob svojih starših in katehetih izkuša resničnost in povezanost med teorijo in prakso. Svojo otroško vero gotovo oblikuje in spoznava pri verouku, predvsem pa nenehno opazuje, kakšno držo imamo in zavzemamo odrasli do vsega, kar govorimo in učimo. Pritegnejo ga živi zgledi. Pubertetnik in birmanec ob vstopu v pestro obdobje spreminjanja doživlja svojo nezanesljivost, občutljivost, hrepenenje in pametnost. Mogoče nam odraslim s svojim pristopom do sveta sprašuje vest in nas opominja k večji doslednosti življenja po veri, saj sprašuje in opazuje, kje in kako izpolnjujemo in živimo svojo zvestobo. Kako in kdaj se srečujemo z Bogom v molitvi, pri sv. maši, ob prejemanju zakramentov? Kako živimo svoj odnos do družbe, katere člani smo?

   Ob tem razmišljanju se mi nehote oblikuje vprašanje, kakšen je ob vsem tem naš skupni odgovor na gornje izzive. Menim, da v oblikovanju trdne naveze medsebojne pomoči. V naši župniji pripravljamo razpored veroučnih ur, poskrbeli smo za veroučne knjige in delovne zvezke, pripravili liturgične didaktične pripomočke (liturgični zvezki, listki, možnost naročila na Mavrico …). Vabim vas, da ob začetku veroučnega leta tudi vi preverite, ali ima vaš otrok vse potrebno za nemoteno izvajanje veroučne dejavnosti. Tudi letos ne bomo mogli izvesti zaželenega programa, če ne bomo upoštevali osnovnih pravil: točnosti, poštenosti in resnicoljubnosti. Zato vas prosim, da poskrbite za točnost prihajanja k veroučnim uram, redno udeležbo pri nedeljski sveti maši in veroučnih urah, pošteno izpolnjevanje domačih nalog ter resnicoljubno navajanje vzrokov za izostanke.

   Kot vaš župnik in voditelj katehistov naše župnije vam zagotavljam, da se bomo vsi skupaj potrudili za pošteno izpolnjevanje svojih dolžnosti. Vesel bom vaših konstruktivnih pripomb in pripravljenosti za sodelovanje. Vsak od sodelavcev v župnijski katehezi vam bo z veseljem odgovoril na vaša vprašanja, povezana s potekom verouka, veseli pa bomo tudi vaše udeležbe na srečanjih za starše, ki jih bomo sproti objavljali in pripravljali v okviru svoje katehetske dejavnosti.

   Naj obisk verouka ne bo osredotočen samo na prejem zakramentov (sv. spoved, sv. obhajilo, sv. birmo), temveč naj bodo veroučna leta obdobje in priložnost za oseben razvoj in učenje, kako prisluhniti Bogu. Le tako bodo vaši otroci lahko nekoč našli svoje pravo mesto pod soncem, v naši Cerkvi in deželi ter zaživeli polno in srečno življenje tu na zemlji kot tudi v večnosti v nebesih. V svojih vsakdanjih molitvah vas in vse vaše veselje, stiske, hrepenenje in prizadevanja polagam pred Boga in vas izročam priprošnji Božje Matere Marije.

Vaš župnik Jernej

CELOTNO PISMO JE NA VOLJO NA POVEZAVI:

katehetsko-pismo-starsem-2011-12.doc