NAŠE DIVJERASTOČE ORHIDEJE

V sodobnem svetu skoraj ni nikogar, ki ne bi poznal vsaj ene vrste orhidej (najbolj razširjena vrsta v naših stanovanjih je Phalenopsis). Veliko manj ljudi ve, da pri nas rastejo tudi divjerastoče orhideje, ki so daljne sorodnice bolj znanih tropskih vrst. Čeprav na prvi pogled nimajo tako velikih cvetov, niso nič manj lepe, posebej, če jih pogledamo pobližje. Zelo pomembne so tudi kot odličen pokazatelj stanja okolja, saj na eni strani uspevajo v ohranjeni naravi, po drugi strani pa zahtevajo človeško prisotnost v obliki tradicionalnega kmetijstva. Trenutno je največja grožnja njihovemu obstoju ravno opuščanje tradicionalnega kmetijstva, ki v končni fazi privede do zaraščanja manj kvalitetnih travnikov, kjer uspeva največ in najlepše vrste.

Ljubiteljski botanik Jernej Kavšek, agronom in magister ekonomskih znanosti, je eden od redkih raziskovalcev divjerastočih orhidej v Beli krajini. V obdobju 10 let je odkril 40 vrst in podvrst orhidej in čez 600 rastišč na območju treh belokranjskih občin. Svoja odkritja je objavljal v številnih poljudnih revijah (Belokranjec, Dolenjski list, revija Zeleni raj …), je soavtor knjige Narava Bele krajine, leta 2015 je objavil članek »Prispevek k poznavanju razširjenosti kukavičevk Bele krajine (JV Slovenija)« v reviji Slovenske akademije znanosti in umetnosti – Folia Biologica et Geologica. Preko društva ljubiteljev divjerastočih orhidej Nigritella, katerega ustanovni član je, širi prepoznavnost Bele krajine kot ene najbolj bogatih slovenskih pokrajin na področju orhidej. Je tudi urednik spletne strani Orhideje Bele krajine, kjer podatke o rastiščih dopolnjuje z slikovnim materialom.

Skrivnosti orhidej je podajal na kar nekaj predavanjih in s tem širil vedenje o orhidejah tudi v splošni javnosti. Rezultati so vidni iz leta v leto, saj mu vse več ljubiteljev sporoča nova rastišča, včasih tudi izredno redkih vrst. Tako je bil v letu 2016 opozorjen na rastišče jadranske smrdljive kukavice v okolici Radenc v Beli krajini, kar je izredna najdba v Slovenskem in tudi širšem merilu. Naše čudovite divjerastoče orhideje nam bo predstavil v petek, 1. decembra, ob 18.30 v župnišču. V tednu Karitas naj bo to predavanje posebno darilo prostovoljcem Karitas pa tudi vsem ljubiteljem lepot, ki nam jih podarja Stvarnik.

brez-naslova

Na sliki: orhideja čebeljeliko mačje uho