Oznanila na prvo adventno nedeljo, 29.11.2020

Prva adventna nedelja je tudi nedelja Karitas.
Prenos svete maše lahko ob 10h spremljate na povezavi
www.facebook.com/vavtavas

Na povezavi bit.ly/obhajilo se lahko prijavite za obhajilo v naši cerkvi,
za spoved pa na povezavi
bit.ly/svetaspoved

Bratje in sestre se lahko za spoved napišejo v isti termin.
V cerkvi lahko še vzamete adventni koledar, ki ga najdete tudi na povezavi
www.missio.si/adventna-akcija/adventni-koledar

Na prvi petek v mesecu decembru bom sv. obhajilo prinesel bolnim na dom.

Miklavževanje v naši župniji bo v soboto, 5. decembra, ob 16h:
Vabilo na miklavževanje 2020

Oznanila na nedeljo Kristusa Kralja, 22. 11. 2020

Na zadnjo nedeljo cerkvenega leta je praznik Kristusa Kralja, ko tudi začenjamo teden Karitas. Naslednja nedelja je prva adventna, nedelja Karitas in začetek adventnega časa. Otroci lahko v cerkvi pri vhodu vzamejo adventni koledar.

Prenos nedeljske maše iz župnijske cerkve ob 10h lahko sprmeljate na
www.facebook.com/vavtavas

Po dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo dovoljeno deliti samo posamično enemu verniku oziroma eni družini, zato se po telefonu 051334895 predhodno dogovorite za določeno uro ali pa se vpišete na spletni strani bit.ly/obhajilo.
Pred prejemom obhajila vsak sam zmoli kesanje in očenaš.

Za sveto spoved v prihodnjem tednu pa se lahko prijavite na povezavi
bit.ly/svetaspoved.

Mladoletni pridejo v cerkev s svojimi starši ali vsaj še enim družinskim članom.

V tednu Karitas bo v sredo, 25. novembra, ob 20h dobrodelni koncert Klic dobrote
z neposrednim prenosom preko RTV SLO. Zbrano pomoč bodo prejele družine v stiski, ki nujno potrebujejo hrano, sredstva za plačilo položnic in kurjave ter higienske pripomočke. Vsako leto pomoč iz teh sredstev prejme več kot 20 000 družin iz vse Slovenije.

Navodila v času epidemije COVID-19

Slovenski škofje so danes, 13.11.2020, objavili nova navodila v času epidemije COVID-19.

1. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov (izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču oziroma samostanu).

3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujemo spregled od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).

4. Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Duhovnikom se priporoča, da prenašajo nedeljske svete maše po spletu pred sveto mašo ob 10.00 oziroma po njej. V tem terminu naj se vernike povabi k spremljanju svete maše na TV Slovenija oziroma Radiu Ognjišče.

5. Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.

6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.

7. Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

8. Sveti krsti, prva sveta obhajila, birme in cerkvene poroke so do nadaljnjega odloženi. Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva.

9. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

10. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.

11. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

12. Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke.

13. Do nadaljnjega so preklicana vsa dovoljenja za izvedbo duhovnih seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz Slovenije ali tujine.

14. Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oziroma odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij. Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih. Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.

Ta navodila začnejo veljati v petek, 13. novembra 2020. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi od 16. oktobra 2020.

********************************************

Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi www.katoliska-cerkev.si

Spletne vsebine iz naše župnije pa lahko spremljate na povezavah:
www.vavta-vas.si
www.facebook.com/vavtavas
www.youtube.com/Vavtavas1

Oznanila na zahvalno nedeljo, 8. 11. 2020

8. novembra je zahvalna nedelja, ko se Bogu zahvaljujemo za vse dobro, kar smo prejeli ali mogli sami storiti.
Priložnost za prejem sv. obhajila bo v soboto v župnijski cerkvi  ob 17h, v nedeljo pa od 7.30 do 8h in od 10h do 10.30. V cerkvi je naenkrat lahko največ šest ljudi.
Prenos sv. maše iz župnijske cerkve lahko spremljate v soboto ob 18h, v nedeljo pa ob 11h na povezavi
https://www.facebook.com/vavtavas

V prihodnjem tednu bo v župnijski cerkvi v Vavti vasi od ponedeljka do petka priložnost za prejem sv. obhajila ob 18h, ob 19h pa lahko spremljate prenos sv. maše. Pri mašah bomo molili tudi za rajne, ki ste jih priporočili v molitev.

V ponedeljek bo Župnijska karitas delila hrano. Pri prevzemanju hrane moramo paziti na preventivne ukrepe, zato naj upravičenci počakajo v avtu na navodila redarjev in iz avta izstopijo šele, ko pridejo na vrsto.
Prihodnjo nedeljo je svetovni dan ubogih in začetek tedna zaporov.
Ta teden nadaljujemo z veroukom na daljavo, zato starše in otroke prosimo za sodelovanje s katehisti.

Oznanila na praznik vseh svetih, 1.11.2020

Danes, v soboto, 31.10., bo v župnijski cerkvi priložnost za prejem sv. obhajila ob 17h, jutri, v nedeljo, na praznik vseh svetih, pa ob 7.30, 10h in ob 14h. V cerkvi je naenkrat lahko največ šest ljudi.

Ob 11h lahko na praznik vseh svetih spremljate prenos sv. maše iz župnijske cerkve, ob 15h pa molitve za rajne na strani
www.facebook.com/vavtavas

Ob 18h bodo danes in jutri zvonovi po vseh župnijskih cerkvah povabili k družinski in osebni molitvi za rajne. Druga priporočila slovenskih škofov najdete spodaj.

V prihodnjem tednu bo v župnijski cerkvi v Vavti vasi od ponedeljka do petka priložnost za prejem sv. obhajila ob 18h. V cerkvi lahko opravite sveto spoved pred obhajilom ali po njem. Spovednica je pregrajena, tako da sta prostora za spovednika in spovedanca zdaj ločena.

V cerkvi lahko dobite sveče Karitas in koledarje za leto 2021, oddaste lahko tudi namene za molitve za rajne v novembru in darujete za svete maše in vzdrževanje župnije.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika vseh svetih (1. november) in spomina vseh vernih rajnih (2. november) v času epidemije bolezni COVID-19

1. Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno ali s člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za rajne.

2. Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega mesta (pri pokopališki kapeli ali cerkvi, križu oziroma vežici ali ob vhodu), brez blagoslova posameznih grobov in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske cerkve in pokopaliških kapel. Tako bodo verniki po domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo.

3. Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek. Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji. Zaradi trenutnih razmer, ki so posledica pandemije COVID-19, je popolni odpustek za verne rajne podaljšan za ves mesec november.

4. Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku darujejo za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v družini, za blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za prijatelje itd.). Župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k darovanju za mašne intencije in za vzdrževanje župnije.

5. Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) in spominom vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr. rožni venec).

6. Župniki naj predlog družinske molitve za pokojne za oba večera objavijo na spletni strani svojih župnij. Predlog molitve je objavljen tudi na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si/molitev-v-druzini-za-pokojne-sorodnike-prijatelje-in-dobrotnike

7. Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj dosledno uresničujejo državna in cerkvena navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega zdravja in zdravja bližnjih.

Slovenska škofovska konferenca

Oznanila na žegnanjsko nedeljo, 25.10.2020

To soboto bo v župnijski cerkvi priložnost za prejem sv. obhajila ob 18h, jutri, v nedeljo pa ob 7.30 in 10h. Ob 11h lahko spremljate prenos sv. maše iz župnijske cerkve na strani
www.facebook.com/vavtavas

V prihodnjem tednu bo od ponedeljka do petka priložnost za prejem sv. obhajila ob 18h. Pred prazniki lahko opravite sveto spoved pred obhajilom ali po njem. Spovednica v župnijski cerkvi je pregrajena, tako da sta prostora za spovednika in spovedanca zdaj ločena.

V cerkvi lahko dobite sveče Karitas in koledarje za leto 2021, oddaste lahko tudi namene za molitve za rajne v novembru.

Slovenski škofje priporočajo, da zaradi zdravstvenih razmer na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih opustimo tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev; zasebno ali s člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) naj obiščemo samo grobove v domači župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molimo za rajne. Več informacij na
https://katoliska-cerkev.si/priporocila-ssk-za-obhajanje-praznika-vseh-svetih-1-november-in-spomina-vseh-vernih-rajnih-2-november-v-casu-covid-19

Na Zaplaz

Dekanija Novo mesto je za nedeljo, 4.10., izbrala našo župnijo za pripravo molitvene ure za duhovne poklice ob 15.30 in sv. mašo ob 16h na grobu bl. Alojzija Grozdeta na Zaplazu. Na Zaplazu bo tudi priložnost za sv. spoved, spovedoval bo župnik s Čateža.

 

Verouk 2020/21

Za novo veroučno leto 2020/21 so slovenski škofje pripravili posebna priporočila, ki so na tej povezavi.

Vpis k verouku v župniji Vavta vas bo združen s sestankom za starše po večerni maši (ob 19.30) na prostem pred cerkvijo (če bo lepo vreme):
– v ponedeljek, 7.9., za 1. in 2. razred
– v torek, 8.9., za 5. razred
– v sredo, 9.9., za 6. in 7. razred
– v četrtek, 10.9., za 8. in 9. razred
– v petek, 11.9., za 3. in 4. razred

K vpisu starši prinesete izpolnjeno vpisnico ter prispevek za veroučne knjige in stroške.

Za vpis v 1. razred prinesete posebno vpisnico in družinsko knjižico ali krstni list otroka, če ni krščen v naši župniji.

Priporočamo se za prispevek za stroške 30€ na družino, 3€ za liturgični zvezek in za knjige:
1. in 2. r.: učbenik BESEDE ŽIVLJENJA – 9€ (skupaj 42€)
3. r.: učbenik in del. zv. KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ 10,5€ (skupaj 43,5€)
4. r.: POT V SREČNO ŽIVLJENJE – učbenik 8,5€, delovni zvezek  6€ (skupaj 47,5€)
5. r.: ZNAMENJA NA POTI K BOGU – učbenik 8,5€, delovni zvezek  6€ (skupaj 47,5€)
6. r.: SKUPAJ V NOVI SVET – učbenik 8,5€, delovni zvezek  6€ (skupaj 47,5€)
7. r.: učbenik in del. zv. RADI ŽIVIMO – 17€ (skupaj 50€)
8. in 9. r. Sveto pismo – 10€ (skupaj 43€)

Predvideni veroučni urnik in katehisti:
– 1. r.: vsako drugo soboto ob 15.30, katehistinja Erika Kum
– 2. r: vsako drugo soboto ob 16.30, katehistinja Erika Kum
– 3. r.: v petek ob 13.15, katehistinja s. Marija Zabret
– 4. r.: v petek ob 14.05, katehistinja s. Marija Zabret
– 5. r.: v ponedeljek ob 13.15, katehistinji Anica Žagar in Dinka Petje
– 6. r: v torek ob 14.05, katehistinja Marija Pavlin
– 7. r: v ponedeljek ob 14.10, katehistinja Milena Hostnik
– 8.A: v torek ob 14.05, katehist Marjan Dvornik
– 8.B: v torek ob 15.05, katehist Marjan Dvornik
– 9. r.: v četrtek ob 7.15, župnik Tomaž Maras

Z veroukom bomo začeli v tednu po katehetski nedelji, 13. septembra, ko vse veroučence in starše vabimo k sveti maši ob 10. uri.

 

PRVI ANIMATORIJ V NAŠI ŽUPNIJI

Začetek oratorija v naši župniji je bil zaradi krepitve epidemije koronavirusa prestavljen z 19.7. na 16.8. v upanju,
da se bo bo stanje medtem izboljšalo.
V dneh pred praznikom našega župnijskega zavetnika sv. Jakova pa so se vendarle zbrali vsaj animatorji in skupaj spoznavali letošnjo oratorijsko glavno junakinjo kraljico Estero, se bistrili na vrtičkarski in drugih delavnicah, vneto molili ter se veliko pogovarjali, prepevali in smejali na varni razdalji. Pridružila se nam je tudi s. Felicitas iz skupnosti redovnic dominikank, ki živi v Petrovčah pri Celju. Njeno točko zabavnega večera z afriškim plesom si lahko ogledate, če vam kdo od animatorjev zaupa povezavo do posnetka.

 

Še več fotografij je na strani
https://www.facebook.com/oratorijvavtavas