Oratorij 2023

Oratorij je namenjen otrokom, ki obiskujejo osnovno šolo, in otrokom, ki jo bodo začeli obiskovati v prihodnjem šolskem letu.

Letošnji oratorij bo v Vavti vasi potekal od 16. do 23. julija.
Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico
do 14. junija:

PRIJAVNICA za Oratorij Vavta vas 2023